lyxbil

Tågräls

Frifart

Museihusets historia

Museihuset drivs av en ideell stiftelse - Stiftelsen Pärlbåten - som etablerades 1994 av de tre familjerna Per-Åke & Gunilla Evholt, Bernt-Ove & Catarina Lindh samt Hans & Gun Vaernéus, alla då drivande medlemmar i Kinda kanals VeteranbåtKlubb (KVK) i södra Östergötland. De första sex åren låg museet, då kallat Muséet Pärlbåten, vid Rimforsa järnvägsstation och var på cirka 400 m². Museet innehöll under dessa år sju-åtta båtar, ett 30-tal marinmotorer, cirka 1000 leksaksbilar samt ett litet café. Museets yta blev snabbt för liten och 1999 stod man inför valet att flytta till större lokaler eller att lägga ner; att fortsätta som tidigare skulle betyda stagnation och minskad besöksfrekvens.

Räddningen kom genom Göta kanalbolags dåvarande VD, Claes-Göran Österlund, som föreslog Odals sädesmagasin vid Göta kanal strax utanför Ljungsbro, som ny lokal för museet. Byggnaden på 1 500 m² färdigställdes 1939 och var fördelad på två stora hallar för lagring av säd i lösvikt med en centralt belägen kontors- och maskinavdelning. Efter intensiva diskussioner inom stiftelsen, beslöts att köpa byggnaden och bygga om den så den passade Pärlbåtens behov. Köpet blev klart våren 2000.

Efter en omfattande ombyggnad i egen regi kunde museet återinvigas i juni 2002. Byggnaden kom att bestå av två utställningshallar, ett café för 50 sittande gäster samt en renoveringshall. Namnet ändrades samtidigt till Museihuset med Motorbåtmuséet och Leksaksbilmuséet.